Poptávkový formulář

UZIN NC 115

Stěrkování stěrkou armovanou vlákny s Level Plus Effect. Samorozlévací, vlákny armovaná vyrovnávací hmota na kalcium sulfátové bázi pro tloušťky vrstev od 3 do 30 mm.

Základní informace

  • bez trhlin i na kritických podkladech, poskytuje vysokou jistotu
  • minimalizuje nebezpečí prorýsování podkladu, zamezuje reklamacím

Použití:

  • pro textilní a elastické podlahové krytiny
  • pro dřevěné podlahy s vysokým výskytem spár
  • na palubkové podlahy, dřevotřískové a jiné, přetvárné podklady, při vysokých tloušťkách

Vlastnosti:

  • armovaná vlákny
  • bez pnutí
  • do interiéru

GISCODE CP 1 - bez obsahu cementu a chromanu podle TRGS 613
EMICODE EC 1 Plus - s velmi nízkým obsahem emisí