Poptávkový formulář

UZIN NC 174

Pro stěrkování před pokládkou parket. Samorozlévací, vysoce pevná cementová stěrkovací hmota pod parketové a laminátové podlahy, pro tloušťky vrstvy od 1,5 – 20 mm.

Základní informace

  • nízké pnutí, dobře savá, jistá a systémová stěrkovací hmota pro parketářské práce

Použití:

  • k hlazení, nivelování a vyplňování podkladů před parketářskými pracemi
  • na cementové, kalcium sulfátové potěry a na potěry z litého asfaltu
  • na beton

Vlastnosti:

  • velmi dobrý rozliv díky Level Plus Effekt
  • pro tloušťky vrstvy 1,5 - 20 mm
  • velmi hladký povrch
  • dobrá savost
  • vysoká pevnost v tahu a střihu
  • do interiéru

GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu
EMICODE EC 1 R PLUS - velmi chudá na emise PLUS