Poptávkový formulář

UZIN NC 196

Nivelování podkladu ve větších tloušťkách. Samorozlévací, armovacími vlákny zesílený, čerpatelný a stěrkovatelný, cementem vázaný a vyrovnávací litý potěr pro vrstvy o tloušťce 2 - 40 mm.

Základní informace

Použití

  • k vyrovnávání, nivelování a vyplnění podkladu
  • ke zhotovení rovných kladečských ploch s dobrou savostí pro podlahářské práce a pro kladení dlaždic a obkladů z přírodního kamene
  • na cementové a kalciumsulfátové potěry, beton, teraso, potěry z litého asfaltu
  • na staré podklady s pevně přídržnými zbytky lepidel a stěrkovacích hmot
  • na podlahy s teplovodním a elektrickým vytápěním

Vlastnosti:

  • výborně tekutá, samorozlévací, ideální pro čerpání
  • pro tloušťky od 2 do 40 mm
  • armována skelnými vlákny
  • rychle tvrdnoucí
  • do interiéru

GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu podle TRGS 613
EMICODE EC 1 R PLUS - velmi chudá na emise PLUS