Poptávkový formulář

UZIN PE 414 TURBO

Rychlé a jisté základování. Jednosložková reaktivní pryskyřice pro základování při pokládce parket a podlahových krytin

Základní informace

Použití:

 • připravená k použití, rychlá, vydatná a spolehlivě použitelná
 • pro penetrování pod reaktivní pryskyřice, parketová lepidla
 • na cementové nebo kalcium sulfátové potěry, beton atd.
 • na staré podklady, např. se zbytky pevně přídržných zbytku lepidel
 • k uzavírání zbytkové vlhkosti vodě odolných podkladu
 • s přímesí křemičitého písku UZIN Perlsand 0.8 pro stěrkovací práce

Vlastnosti:

 • velmi rychle vytvrzuje
 • řídké konzistence
 • velmi dobré vlastnosti pronikání
 • pachově neutrální
 • do interiéru

GISCODE RU 1 - bez rozpouštědel
EMICODE EC 1 R PLUS - velmi chudá na emise PLUS