Poptávkový formulář

ZERO AIRLESS FEINSPACHTEL

Tmel z disperzní pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, pro strojní zpracování (lze nanášet taktéž ručně).

Základní informace

Obchodní značka ZERO Airless Feinspachtel
Materiál Tmel z disperzní pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, pro strojní zpracování (lze nanášet taktéž ručně).
Použití Pouze pro vnitřní použití na omítky, plochy z pórobetonu, cihlové zdivo, sádru, sádrokartonové desky a betonové plochy.
Odstín Přírodní bílá
Stupeň lesku Mat
Pojivo Kopolymer
Pigmenty Oxid titaničitý a mramorová moučka
Specifická hmotnost Cca. 1,75 +/- 0,2 kg
Vlastnosti Snadno zpracovatelný, přilnavý, zpracovatelný ve slabé vrstvě s možností mnohonásobné úpravy, vyplňující a paropropustný.
Značení dle EN 16566:2014-08
Lesk:Matt / G3
Velikost zrna: <100µm (jemné) / S1
Paropropustnost: není vyžadováno / V0
Nenasákavost: není vyžadováno / W0
Překlenutí trhlin: není vyžadováno / A0
Prostup oxidu uhličitého: není vyžadováno / C0
Odolnost proti otěru za mokra: není vyžadováno / R0
Přilnavost: >0,5 Mpa
Doba schnutí Závislá na síle nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu (cca. 24 – 48 hod.)
Ředění V normálním případě není třeba materiál ředit. Pokud je to opravdu nutné, tak čistou vodou.
Technika nanášení Vhodnými zařízeními (např. airless) celoplošně jednou nebo dvakrát nanést a uhladit velkoplošným hladítkem (případně lze nanášet a upravovat ručně pomocí hladítka).
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Záleží na podkladu, např. při špachtlování na betonové plochy cca. 1,4 kg/m2. Při dvojitém přetmelování betonových ploch cca 2 kg/m2. Při dvojitém přetmelování pórobetonových ploch cca. 2,8 – 3,5 kg/m2. Pro určení konkrétní spotřeby se doporučuje provést zkušební nanesení.
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný bez nesoudržných částic. Kovové části musí být opatřeny ochranou proti korozi. Pro lepší přilnavost k materiálům obsahujícím cement se doporučuje podklad fluátovat. Po nanesení a dokonalém vyschnutí lze penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích) a dále upravovat vhodnými produkty ZERO.
Skladba nátěru Síla vrstvy nanesení do 2 mm.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.