Poptávkový formulář

ZERO DACHHAUT RS

Trvale elastická barva na betonové a pálené tašky, vláknocementové střešní šablony a asfaltové pásy s min. sklonem 5°; v krátkém čase odolná dešti; vodou ředitelná.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Dachhaut RS
Materiál Trvale elastická vodou ředitelná disperzní barva s RS formulí (v krátkém čase odolná dešti)
Použití Pro nátěry střešních krytin jako jsou betonové tašky a pálené tašky, vláknocementové krytiny a asfaltové pásy (pouze pokud je sklon střechy min 5°)
Odstín Antracit a cihlová červená. Odstíny mísitelné pouze mezi sebou.
Stupeň lesku Hedvábný mat
Pojivo Speciální umělohmotná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,2
Vlastnosti Při nátěru vytváří vysoce elastický plastový film, odolná povětrnostním vlivům, paropropustná ale nenasákavá, aktivně působící proti řasám a houbám, s RS formulí (v krátkém čase odolná dešti).
Doba schnutí Zaschlá proti prachu po cca. 1 hod., po cca. 6 – 8 hod. dále přetiratelná (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou pouze dle technického listu.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 200 – 300 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Kovové podklady opatřit vhodným antikorozním nátěrem ZERO.
Skladba nátěru U velmi savých podkladů provést první nátěr ředěný cca. 10% vody. Dále nanést 1 – 2x ZERO Dachhaut RS. U silně savých podkladů u kterých je to nutné, je možné provést penetrační nátěr pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77.
Značení dle EN 1062-1 Lesk: Mat G2
Síla suchého filmu 200 - 400 µ E4
Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 S1
Sd hodnota vysoká V2
W hodnota nízká < 0,1 W3
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Poznámka U podkladů s výkvěty soli nelze zaručit soudržnost a stálost provedeného nátěru. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.