Poptávkový formulář

ZERO DECO GLIMMER

Holografické a slídovité floky do čirých nátěrových hmot na vodní a rozpouštědlové bázi. Velmi vhodné k dekorativním úpravám povrchů.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Deco Glimmer
Materiál Dekorativní slídové lupínky; odolné UV záření
Použití Jako doplněk bezbarvých laků ZERO a to, na vodou ředitelné i rozpouštědlové bázi. K dalším kreativním technikám lze v interiéru také použít i barevné ZERO Multicolor Chips. Inspiraci naleznete v Prospektu ke stažení napravo v položce Dokumentace.
Odstín Deco Glimmer 100 - Holografické stříbrné hrubé - cca. 1 mm
Deco Glimmer 200 - Holografické stříbrné jemné - cca. 0,2 mm
Deco Glimmer 300 - Duhové červené - cca. 1 mm
Deco Glimmer 400 - Duhové modré - cca. 1 mm
Inspiraci naleznete v Prospektu ke stažení napravo v položce Dokumentace.
Vlastnosti Polyesterová fólie síly 23 μ
Technika nanášení 1 – 2x válečkováním, tupováním, obalováním – podle techniky.
Spotřeba Cca. 0,5 – 1% pro kg/l nátěrové hmoty.
Skladování V chladu, avšak chránit před mrazem.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.