Poptávkový formulář

ZERO DECO-IN LASUR

Disperzní lazura na omítku pro vnitřní použití.

Základní informace

Obchodní značka ZERO ArtDesign Deco-in Lasur
Materiál Disperzní lazura pro vnitřní použití.
Použití Na všechny nosné podklady v interiéru pro vysoce jakostní kreativní lazurovací malířské techniky.
Odstín 20 standardních odstínů
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze
Pigmenty Chemicky stálé pigmenty
Specifická hmotnost Cca. 1,13 +/- 0,05
Vlastnosti Lazuruje. Intezita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca 30 min. Vhodné pro podklady opatřené interiérovými nátěrovými hmotami na disperzní bázi.
Značení podle EN 13 300 Spotřeba: Cca 100 - 160 ml/m2 podle techniky zpracování
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Po cca. 1 hod.
Ředění ZERO ArtDesign Deco-in Verdünner slouží k nastavení lazury pro jednotlivé druhy technik.
Technika nanášení Tupováním, válečkováním, vytíráním apod.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích).
Skladba nátěru Záleží na na požadovaném efektu a pracovním náčiní. Při větší požadované barevné intenzitě je třeba počítat s více pracovními kroky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: lWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.