Poptávkový formulář

ZERO DECO-SIL LASUR

Vodou ředitelná lazura na minerální bázi pro kreativní lazurovací malířské techniky na stěnách v exteriéru i interiéru.

Základní informace

Obchodní značka ZERO ArtDesign Deco-sil Lasur
Materiál Vodou ředitelná lazura na minerální bázi na stěny v exteriéru a interiéru.
Použití Na všechny nosné minerální podklady. Pro vysoce jakostní kreativní lazurovací malířské techniky.
Odstín 20 standardních odstínů tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,23
Vlastnosti Lazuruje. Intezita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca. 10 min. Vhodné taktéž pro podklady opatřené nátěrovými hmotami na silikátové bázi. Chraňte sklo a keramiku pře potřísněním.
Značení podle EN 13 300 Spotřeba: Cca 180 ml/m2 = cca 5,5 m2/l.
Stupeň lesku: Mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Po cca. 1 hod.
Ředění ZERO Silikat Konzentrat
Technika nanášení Tupováním, válečkováním, vytíráním apod.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Silikat Konzentrat ředěným 1:2 s vodou.
Skladba nátěru Záleží na požadovaném efektu a pracovním náčiní. Při větší požadované barevné intenzitě je třeba počítat s více pracovními kroky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka Vyvarujte se kontaktu materiálu s pokožkou (při potřísnění omyjte okamžitě vodou). Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.