Poptávkový formulář

ZERO DECO STYLE BETON

Dekorační stěrková hmota k snadnému vytvoření autentického vzhledu betonu s vysokou odolností proti nárazům a poškrábání; ideální pro příjemné a zdravé klima v interiéru; vysoce paropropustná.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Deco Style Beton
Materiál Dekorativní hmota k tvorbě autentického betonového vzhledu.
Použití K dekorativní úpravě všech nosných vhodných podkladů v interiéru.
Odstín Ve 3 odstínech betonu cca. C049, D051, C052 dle vzorkovnice ZERO Fassaden-Collection.
Stupeň lesku Matný až hedvábně matný
Pojivo Vodní sklo s organickými přísadami
Specifická hmotnost Cca. 1,8 +/- 0,2 kg
Vlastnosti S vysokou odolností proti nárazu a poškrábání; vysoce paropropustná; bez zápachu; vytvářející příjemné klima; šetrná k životnímu prostředí; dlouho zpracovatelná i na velkých plochách.
Doba schnutí Podle savosti podkladu a síly nanesené vrstvy zaschlé proti prachu po 30 min.; po 4 – 6 hod. na dotek při cca. 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65%.
Ředění Vodou. Materiál je připraven k nanášení – neředit.
Technika nanášení Pomocí nerezového hladítka s oblými rohy nanést a uhladit. Dále lze upravovat pomocí dalších dekoračních nástrojů jako např. fládrovací guma, hřeby apod..
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 1 – 2,5 kg/m2 podle způsobu nanášení, typu dekorace a vrstvení. Pro určení konkrétní spotřeby se doporučuje provést zkušební nanesení.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné plochy vystěrkovat do třídy kvality Q2. Podklad opatřit nátěrem pomocí základu ZERO Silikat Kontakt nebo jiným vhodným základním nátěrem ZERO doporučeným technikem (závisí na druhu a stavu podkladu).
Skladba nátěru Materiál lze nanášet více způsoby. Záleží na zkušenostech řemeslníka.

Vzhled pohledového betonu:
První variantou je na vhodně připravený podklad nanést dostatečné množství ZERO Deco Style Beton pro vytvoření řemeslníkem požadovaného dekoru. Materiál uhladit tak aby plocha napodobila hladký pohledový beton. Před uhlazením je možné do betonu ještě lehce v některých místech vtlačit jemně hladítko a tak získat jistou nepravidelnost litého pohledového betonu. K dokonalému efektu lze ještě vtlačením různých předmětů do vlhkého podkladu např. napodobit uchycení bednění apod. Taktéž lze pomocí místních vetknutí silného hřebíku jednotlivé „bublinky“ v litém betonu. Pro vytvoření dokonalé představy pohledového betonu se po zavadnutí na dotek nanáší rozstřikovačem (součást balení) ZERO Deco Style Fixativ, který plochu nejenom zafixuje, ale dodá jí, pomocí přehlazování nerezovým hladítkem po nastříkané ploše, nejednotný vyhlazený autentický střídavý světle tmavý vzhled betonu.
Druhou variantou, kterou lze využít při menší zkušenosti s aplikacemi dekoračních hmot je na připravenou plochu 1x kompletně natáhnout s ZERO Deco Style Beton ve vybraném odstínu. Po zaschnutí plochy nanést ještě jednou vrstvu materiálu a uhladit ji tak aby plocha napodobila hladký pohledový beton. Před uhlazením je možné do betonu ještě lehce v některých místech vtlačit jemně hladítko a tak získat jistou nepravidelnost litého pohledového betonu. Pro vytvoření dokonalé představy pohledového betonu se po zavadnutí na dotek nanáší rozstřikovačem (součást balení) ZERO Deco Style Fixativ, který plochu nejenom zafixuje, ale dodá jí, pomocí přehlazování nerezovým hladítkem po nastříkané ploše, nejednotný vyhlazený autentický střídavý světle tmavý vzhled betonu.

Vzhled šalovaného betonu:
Na připravenou plochu 1x kompletně natáhnout s ZERO Deco Style Beton ve vybraném odstínu. Po zaschnutí plochy nanést ještě jednou vrstvu materiálu a do této vrstvy za mokra vtlačit a táhnout gumové fládrovací hladítko a tím vytvořit jednotlivá prkna bednění. Celý povrch pak po zavadnutí podkladu na dotek ještě místně nastříkat pomocí ZERO Deco Style Fixativ a vytvořit tak autentický světle tmavý vzhled betonu.

Po zavadnutí materiálu lze ještě před dokonalým vytvrdnutím plochu upravit např. suchým rýhováním pomocí rýsovadla a vytvořit tak např. jednotlivá bednění.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: LWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.