Poptávkový formulář

ZERO DECO STYLE FIXATIV

Fixační prostředek pro dekorační materiály ZERO Deco Style Beton a ZERO Deco Style Travertin.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Deco Style Fixativ
Materiál Silikátová fixace
Použití Pro materiály ZERO Deco Style Beton a Deco Style Travertin
Odstín Čirý
Stupeň lesku Mat
Pojivo Vodní sklo
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Zpevňuje a vytvrzuje. Dlažbu, obklady, keramiku a sklo chraňte před potřísněním!
Doba schnutí 2 – 3 hod.
Ředění Vodou (neředit, připraveno k nanášení !)
Technika nanášení Nástřikem pomocí stříkací lahvičky balení.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 30 – 50 ml/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Skladovatelnost 6 měsíců.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Vyhněte se kontaktu materiálu s pokožkou. Pokud bude pokožka přece jen zasažena, opláchněte proudem vody. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.