Poptávkový formulář

ZERO DECO STYLE TRAVERTIN

Dekorační stěrková hmota k snadnému vytvoření autentického vzhledu travertinu s vysokou odolností proti nárazům a poškrábání; ideální pro příjemné a zdravé klima v interiéru; vysoce paropropustná.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Deco Style Travertin
Materiál Dekorativní hmota k tvorbě autentického vzhledu travertinu.
Použití K dekorativní úpravě všech nosných vhodných podkladů v interiéru.
Odstín Přírodní bílá a 3 další odstíny lze získat pomocí ZERO Deco Style Travertin Lasur
Stupeň lesku Mat
Pojivo Vodní sklo s organickými přísadami
Specifická hmotnost Cca. 1,8 +/- 0,2 kg
Vlastnosti S vysokou odolností proti nárazu a poškrábání; vysoce paropropustná; bez zápachu; vytvářející příjemné klima; šetrná k životnímu prostředí; dlouho zpracovatelná i na velkých plochách.
Doba schnutí Podle savosti podkladu a síly nanesené vrstvy zaschlé proti prachu po 30 min.; po 4 – 6 hod. na dotek při cca. 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65%.
Ředění Vodou. Materiál je připraven k nanášení – neředit.
Technika nanášení Pomocí nerezového hladítka s oblými rohy nanést a uhladit. Dále lze upravovat pomocí dalších dekoračních nástrojů jako hladítka s „trávou“ a rýsovacích hřebů.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 2 – 2,5 kg/m2 podle způsobu nanášení a typu dekorace. Pro určení konkrétní spotřeby se doporučuje provést zkušební nanesení.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné plochy vystěrkovat do třídy kvality Q2. Podklad opatřit nátěrem pomocí základu ZERO Silikat Kontakt.
Zpracování Materiál lze nanášet více způsoby. Záleží na zkušenostech řemeslníka.

První variantou je na vhodně připravený podklad nanést dostatečné množství ZERO Deco Style Travertin pro vytvoření řemeslníkem požadovaného dekoru (méně hlubší vzor). Lehce uhladit a do ní vtlačovat hladítko s „trávou“, které je určeno pro vytváření travertinového dekoru. Pomocí tohoto hladítka vytvořit na celé ploše typický efekt dutin v travertinu. Po zavadnutí na dotek ještě dekorovaný povrch lehce uhladit pomocí nerezového hladítka (tak aby nedošlo k vyplnění prohlubní vzoru) se současným nástřikem ZERO Deco Style Fixativ, čímž dojde ke zdůraznění hloubky vzoru.
Druhou variantou, kterou lze využít při menší zkušenosti s aplikacemi dekoračních hmot je na připravenou plochu 1x kompletně natáhnout s ZERO Deco Style Travertin (více hlubší vzor). Po zaschnutí plochy nanést ještě jednou vrstvu materiálu, lehce uhladit a do ní vtlačovat hladítko s „trávou“, které je určeno pro vytváření travertinového dekoru. Pomocí tohoto hladítka vytvořit na celé ploše typický efekt dutin v travertinu. Po zavadnutí na dotek ještě dekorovaný povrch lehce uhladit pomocí nerezového hladítka (tak aby nedošlo k vyplnění prohlubní vzoru) se současným nástřikem ZERO Deco Style Fixativ, čímž dojde ke zdůraznění hloubky vzoru.

Po zavadnutí materiálu lze ještě před dokonalým vytvrdnutím plochu upravit např. suchým rýhováním pomocí rýsovadla a vytvořit tak např. jednotlivé bloky travertinu.
A jako konečná varianta pokud nemá být ZERO Deco Style Travertin ponechán v standardním přírodním bílém odstínu se provede na vyschlý podklad aplikace ZERO Deco Style Travertin Lasur ve vybraném odstínu 1 nebo 2x dle požadovaného efektu. Nátěr je nejlépe provádět štětcem a následným stíráním pomocí houby.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: LWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu! Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.