Poptávkový formulář

ZERO DECO STYLE TRAVERTIN LASUR

Lazura pro dekorační materiál ZERO Deco Style Travertin ve 3 autentických odstínech travertinu.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Deco Style Travertin Lasur
Materiál Vodou ředitelná lazura na silikátové bázi.
Použití Na ZERO Deco Style Travertin
Odstín Ve 3 odstínech travertinu cca. E032, D034, E054 podle ZERO Fassaden Collection podle způsobu nanesení.
Pojivo Vodní sklo / disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,23
Vlastnosti Lazuruje. Intenzita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca 10 min. Vodoodpudivost zaručuje silikonová přísada.
Značení podle EN 13 300 Spotřeba: Cca 180 ml/m2 = cca 5,5 m2/l. Stupeň lesku: Mat. Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ.
Doba schnutí Po cca. 1 hod. suchý, dále přetiratelný po cca. 12 hod.
Ředění Se ZERO Deco Style Fixativ
Technika nanášení Natíráním štětcem a vytíráním houbou.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Dle naneseného množství 100 – 180 ml/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné podklady konzultujte s technikem ZERO.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: lWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 200 g/l VOC.
Poznámka Vyvarujte se kontaktu materiálu s pokožkou ( při potřísnění omyjte okamžitě vodou).
Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.