Poptávkový formulář

ZERO DEKORPUTZ AUSSEN

Rýhovaná dekorativní omítka z umělé pryskyřice pro vnější použití.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Dekorputz Aussen
Materiál Rýhovaná dekorativní omítka z umělé pryskyřice pro vnější a vnitřní použití.
Použití Pro dekorativní úpravy povrchů zdiva fasád, zateplovacích systémů apod.
Odstín Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze
Zrnitost 1,5 / 2 / 3 mm
Pigmenty Oxid titaničitý a speciální plniva
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nárazy a dešti, odolná alkalitě, snadno zpracovatelná, odolná agresivnímu ovzduší, paropropustná. Aktivně působící proti řasám a plísním.
Doba schnutí Cca. 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Plně vytvrzená po 3 – 4 dnech.
Ředění Vodou
Technika nanášení Natahování nerezovým hladítkem (nanést na sílu zrna). Tvorba rýhování pomocí plastového hladítka.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba 1,5 mm: cca. 1,8 – 2 kg/m2
2 mm: cca. 3,5 – 3,7 kg/m2
3 mm: cca. 3,9 – 4 kg/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Koncentrát F. Ostatní vhodné podklady opatřit nátěrem ZERO Select Putzgrund (probarvený kotevní nátěr).
Skladba nátěru Jako konečnou vrstvu na připravený podklad nanést ZERO Dekorputz Aussen a upravit pomocí plastového hladítka.
Značení dle EN 1062-1 Síla suchého filmu > 400 µ E5
Max. velikost zrna: Velmi velké > 1500 µ S4
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota střední < 0,5 W2
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.