Poptávkový formulář

ZERO FASERHAFTSPACHTEL

Špachtlovací a tmelící hmota v práškové formě pro sádrokartony, beton, zdivo, omítky a suchou výstavbu. Vyztužena vlákny! K tmelení sádrokartonových desek bez vkládání tkaniny!

Základní informace

Obchodní značka ZERO Faserhaftspachtel
Materiál Špachtlovací hmota v práškové formě zesílena vlákny. Produkt pro SDK dle DIN EN 13963 a DIN EN 13279.
Použití Pro vnitřní použití. Velmi vhodná pro veškeré sádrokartonové a sádrovláknité systémy (TÜV certifikát) k jejich tmelení a lepení. Tyto systémy lze spárovat s ZERO Faserhaftspachtel bez vkládání fixace do spár (gázy, skelného vlákna, atd.). Dále ideální díky zesílení vlákny pro místní nebo celoplošné tmelení a špachtlování všech minerálních podkladů jako betonu, omítky, kamene, porobetonu, zdiva apod. Není vhodná na sklo, plasty, dřevo, železné a disperzní podklady.
Odstín Carra bílá
Pojivo Zušlechtěná sádrová báze umělými pojivy
Vlastnosti TÜV certifikát pro všechny sádrokartonové a sádrovláknité systémy
Zesílena vlákny
Pro místní i celoplošné tmelení a špachtlování
Dobře vyplňující
Nepropadávající se
Nekřídovatící
Ideální čas zpracování až 45 min.
Vítečně tuhnoucí
Velmi dobře brousitelná do ztracena
Ideální také pro dekorativní špachtlovací techniky
Optimálně přilnavá a vytvrzující na kritických podkladech
Doba schnutí Závislá na síle nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu (cca. 15 – 30 min.) Další vrstvu je možné nanášet až po úplném proschnutí vrstvy původní.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Doba zpracovatelnosti Cca. 45 min. po rozdělání s vodou (při 20°C)
Spotřeba 1 kg prášku na cca. 1 m2 plochy při síle 1 mm
Skladování V suchu
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu ZERO Faserhaftspachtel nanášet pouze na čisté, nosné plochy zbavené mastnot, olejů a vosků. Silně savé, sprašující a křídovité podklady penetrovat pomocí např. ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo jinými vhodnými penetracemi ZERO.
Zpracování Balení 25 kg dostatečně rozmíchat v 15 ltr čisté vody. Dokonale promíchat, tak, aby vznikla hustá špachtlovací masa. K vyplnění spár a děr se využívá stejně husté konzistence jako při celoplošném špachtlování. Po čase zrání cca. 2 – 3 min. je špachtlovací hmota připravena k nanášení špachtlí nebo lžící. Malé nerovnosti mohou být před plným vytvrzením uhlazeny pomocí vlhkého hladítka s houbou. Při místních opravách, nebo i při celoplošném tmelení, je vhodné, pro vyrovnání savosti podkladu, celoplošně hotové plochy napenetrovat pomocí např. ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo jinými vhodnými penetracemi ZERO.
Poznámka Nemíchat s žádnými jinými materiály. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.