Poptávkový formulář

ZERO FASSADE 95 SILICONHARZFARBE

Silikonová fasádní barva; vysoce odolná povětrnostním vlivům. Ideální pro vysoce trvanlivé nátěry s dobrou čistící schopností pomocí deště. Vysoce paropropustná ale nenasákavá. Obsahující silnou ochranu proti UV záření a aktivní složky proti tzv. zelenání fasád.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe
Materiál Povětrnostní vlivům odolná disperzně silikonová fasádní barva.
Použití Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů.
Odstín Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Silikonová umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, dobře kryjící, snadno zpracovatelná, paropropustná. Aktivně působící proti řasám a houbám.
Doba schnutí Přetiratelná po cca. 4 – 6 hod., po cca. 12 hod. odolná proti dešti (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt.
Skladba nátěru Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Drobné vady na ploše fasády lze vyspravit pomocí ZERO Fassadenspachtel. Mezinátěr provést s ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe (v případě nutnosti ředěným vodou) a konečný nátěr nanést neředěný.
Značení dle EN 1062-1 G3 / E3 / S1 / V2 / W3 / C1
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53 – 0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5-10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.