Poptávkový formulář

ZERO FASSADEN SILIKATFARBE

Minerální fasádní barva na bázi silikátu avšak s hydrofobní schopností - nenasákává vodu ale umožňuje propouštět vodní páry z vlhkého zdiva. Ideální na hitorické objekty a nové zděné objekty z pálených cihel. Taktéž slouží k tvorbě historických patinací.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Fassaden Silikatfarbe
Materiál Minerální fasádní barva na silikátové bázi s 5 % umělé pryskyřice.
Použití Pouze pro všechny nosné a pevné minerální podklady včetně sanačních omítek.
Odstín Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Draselné vodní sklo a max. 5 % organických přísad
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, vysoce paropropustná, bez vnitřního pnutí, leptající. Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!
Doba schnutí Cca. 2 – 4 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění ZERO Silikat Konzentrat
Technika nanášení Nátěrem a válečkováním
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Skladba nátěru Slabě savé podklady -
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Fassaden Silikatfarbe.
Konečný nátěr provést s ZERO Fassaden Silikatfarbe neředěnou.
Silně savé podklady - 
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat ředěným vodou (viz. technické informace).
Mezinátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Fassaden Silikatfarbe.
Konečný nátěr provést s ZERO Fassaden Silikatfarbe neředěnou.
Mezi jednotlivými nátěry provádět minimálně 12 hod. přestávku.
Značení dle EN 1062-1 Lesk: Mat G3 Síla suchého filmu 100 - 200 µ E3 Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 µ S1 Sd hodnota vysoká V1 W hodnota střední < 0,5 W2
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Poznámka U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.