Poptávkový formulář

ZERO FUBOTEC CHIPS

Barevná efektní protiskluzná složka tvořená různobarevnými chipsy, určená k posypu nátěrových systémů FuboTec a Aqua PUR

Základní informace

Obchodní značka ZERO FuboTec Chips
Materiál Barevné chipsy z polyvinylacetátu
Odstín Bílá, černá, šedá, zelená, modrá, žlutá, červená
Vlastnosti Světlostálé chipsy, vzájemně mísitelné. Osvědčený poměr 1:1.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 30 - 50 g/m2 na vytvoření jednoho barevného obrazu.
Skladování V chladu ale chránit před mrazem.
Skladba nátěru ZERO FuboTec Chips nanést rovnoměrně do čerstvě nanesené vrstvy nátěrové hmoty ZERO FuboTec. Chipsy neházejte přímo do čerstvé hmoty, ale pohazujte je do vzduchu nad tuto plochu. Tím dosáhnete kvalitnějšího rozptýlení.
Po zaschnutí zafixujte 1 – 2 nátěry pomocí ZERO Aqua PUR Lack HG/SG v čirém provedení. K zvýšení protiskluzného efektu, lze do konečného nátěru přidat 2% váhového dílu ZERO FuboTec Grip.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.