Poptávkový formulář

ZERO FUBOTEC POX

2 - složkový vodou ředitelný systém na bázi epoxidové pryskyřice, pro nátěry interiérových podlahových ploch v průmyslových provozech a veřejných prostorách se středním zatížením.

Základní informace

Obchodní značka FuboTec POX
Materiál 2 - složkový vodou ředitelný systém na bázi epoxidové pryskyřice
Použití Pro nátěry interiérových podlahových ploch v průmyslových provozech a veřejných prostorách se středním zatížením (tzn. nejvyšší možná odolnost pomocí nátěrového systému - dále již jen tzv. "lité" podlahy). Vhodné i jako nátěr stěn v chodbách a halách s vysokým provozem. Pro zvýšení protiskluznosti lze do konečného nátěru přimíchat 2 – 4% váh. podílu ZERO FuboTec Grip.
Odstín Odstíny 223, 230 podle vzorkovnice ZERO FuboTec a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Hedvábný lesk
Pojivo Epoxydová pryskyřice, amino tvrdidla
Specifická hmotnost Cca. 1,3 +/- 0,1
Vlastnosti Vysoce otěruvzdorný, dobře přilnavý, chránící proti korozi, pojezdný vysokozdvižným vozíkům. ZERO FuboTec POX je po celkovém vytvrzení odolný proti: alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, topné a motorové naftě, mléku, destilované vodě, mořské vodě, moči, čistícím prostředkům, 10%ní kyselině solné a sýrové, 10%nímu draselnému a sodnému louhu. Při určitých podmínkách je taktéž odolný proti hydraulickému oleji. Není odolný: aromátům, esteru, alkoholu, ketonu, kyselině octové.
Doba schnutí Při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu do cca. 24 hod. schůdný, po cca. 7 dnech plně vytvrzený.
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, stříkáním
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Vydatnost Cca. 7 m2/kg na jeden nátěr. Závisí na savosti a stavu podkladu.
Doba zpracovatelnosti Po smíchání obou složek materiálu cca. 2 hod. V tomto čase musí být materiál zpracován. Po tomto čase již neproběhne reakce.
Skladování Pod + 20 °C lze skladovat po jeden rok. V chladu ale chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý, nosný (o minimální pevnosti 25 N/mm2), bez olejů, mastnoty a cementových vyplavenin. Cementové vyplaveniny musí být odstraněny mechanicky, nebo pomocí 10%ní kyseliny solné. Po té je třeba podklad dobře omýt event. otryskat kuličkami. Vady na povrchu opravit vhodným materiálem. Železo a ocel odmastit, odrezit (opískovat), a natřít 2x s ZERO PUR Haftgrund.
Skladba nátěru Základní nátěr: ZERO FuboTec POX ředěný 10%.
Konečný nátěr: ZERO FuboTec POX 1-2x neředěný.
Obnovovací nátěr: Odmastit, zbrousit do matu a provést jako konečný nátěr.
Povrch je možné ještě upravit např. tak, že do konečné čerstvě natřené vrstvy je nasypán ZERO FuboTec Chips a po zaschnutí přetřen pomocí ZERO Aqua PUR Lack HG/SG čirým, nebo přimícháním 2% váh. podílu ZERO FuboTec Grip s posledním nátěrem ZERO FuboTec POX a docílit tak zvýšeného protiskluzného efektu.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.