Poptávkový formulář

ZERO FUNGI EX

Ideální prostředek na ničení plísní, řas a hub na fasádách a v interiéru.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Fungi Ex
Materiál Houby a plísně hubící vodnatý roztok.
Použití Pro vnitřní použití např. ve vlhkých prostorách, koupelnách, pivovarech a také venku na fasádách.
Odstín Čirý
Pojivo Čtyřmocné sloučeniny amonia a tensidy
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Hubí houby, kultury plísní na napadených plochách v interiéru i exteriéru. Roztok je třeba nechat působit min. 24. hod a pak omýt vodou.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 150 – 400 ml/m2 hotové směsi na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Ostatní informace v bezpečnostních listech výrobku.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Sanace prostředkem může být prováděna pouze na suchých podkladech. Deštivé počasí a vlhký podklad snižuje účinek. Po odstranění napadení je třeba podklad dále připravit dle doporučení k následující nátěrové hmotě.
Zpracování Před nanášením je třeba připravit roztok dle rozsahu napadení plochy. Normálně se ředí 1 : 10 s vodou. Roztok nanášet štětkou nebo nástřikem. Při neustupujícím napadení je třeba nátěr opakovat. Po té omýt horkým vodním vysokotlakým paprskem. Aktivně účinný proti houbám a plísním.
Poznámka S biocidními látkami zacházejte opatrně. Před použitím se seznamte s bezpečnostním označením a technickými informacemi. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.