Poptávkový formulář

ZERO FYSSIL

Silikonem zesílená fasádní barva s vysokou paropropustností; vodu odpuzující; s dobrou čistící schopností a snadnou zpracovetelností.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Fyssil
Materiál Vysoce paropropustná, vodu odpuzující, siloxanem zesílená matná fasádní barva.
Použití Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů. Vhodná taktéž jako egalizační barva na omítky.
Odstín Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Umělohmotná disperze
Pigmenty Oxid titaničitý a minerální plniva
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Paropropustná, vodě odolná, nepromokavá, dobře vyplňující.
Doba schnutí Přetiratelná a odolná proti dešti po cca. 6 – 8 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 200 – 250 ml/m2 na jeden nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt.
Skladba nátěru Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Mezinátěr provést s ZERO Fyssil a konečný taktéž.
Značení dle EN 1062-1 Lesk: Mat G3
Síla suchého filmu 200 - 400 µ E4
Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 µ S1
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota nízká < 0,1 W3
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Poznámka U podkladů s výkvěty soli nelze zaručit soudržnost a stálost provedeného nátěru. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.