Poptávkový formulář

ZERO HAFTGRUND WP

Speciální vodou ředitelná bílá základní barva. Pro použití v interiéru na sádrokarton, sádrové a ostatní stěrky, omítky apod. Na fasádě jako základní probarvený kotevní nátěr pod disperzní fasádní barvy. Na vodní bázi. Velmi vhodné na řešení problémů s nesourodými povrchy - sádrokarton/spárovací stěrka nebo nerovnoměrná hustota sádrových omítek a stěrek! Vhodná pro nanášení štětcem, válečkem nebo airless nástřikem. Vydatnost 5 - 6,7 m2/l.

Základní informace

Obchodní značka Haftgrund WP
Materiál Vodou ředitelná bílá základní barva. Spec. pro sádrokartony, sádrové a ostatní stěrky.
Použití Pro vnitřní a vnější základní pigmentované nátěry následně opatřené disperzními nátěrovými hmotami.
Odstín Bílý
Stupeň lesku Mat
Pojivo Akrylát
Pigmenty TiO2 a extendery
Specifická hmotnost Cca. 1,4 +/- 0,2
Vlastnosti Dobře přilnavý, odolný zmýdelnatění, ekologický, bez zápachu.
Doba schnutí Po cca. 12 hod. připraven k dalším nátěrům (při normální teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Vydatnost 150 – 200 ml/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Vhodnými vnějšími podklady jsou vápenné omítky, pohledový beton, vápenec. Vhodnými vnitřními podklady jsou vápenné omítky, porobeton, sádrokarton.
Zpracování ZERO Haftgrund WP slouží k základnímu kotevnímu nátěru a vyrovnání savosti podkladu. Díky speciální pigmentaci je ZERO Haftgrund WP okamžitě zpevňuje podklad pro následné nátěry. V případě potřeby lze ředit vodou, pokud to podklad vyžaduje.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.