Poptávkový formulář

ZERO HANDSPACHTEL

Ruční celoplošná stěrková špachtlovací hmota na stěny. V konzistenci připravené k okamžitému nanášení.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Handspachtel
Materiál Disperzní tmel připravený okamžitému nanášení, bez rozpouštědel. Obsahuje aktivní inhibitory rzi.
Použití K opravám povrchů stěn a stropů v interiéru.
Odstín Přírodní bílá
Stupeň lesku Mat
Pojivo Disperze umělé pryskyřice
Specifická hmotnost 1,8 +/- 0,2
Vlastnosti Dobře vyplňující, lehce brousitelný s minimální smrštitelností.
Doba schnutí 3 – 4 hod. podle síly vrstvy, teploty a vlhkosti vzduchu. Brousitelný a dále zpracovatelný po vyschnutí přes noc.
Ředění V normálním případě není třeba materiál ředit. Pokud je to opravdu nutné, tak čistou vodou.
Technika nanášení Lžící a hladítkem.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 1,4 – 1,8 kg/m2 při síle vrstvy 1 mm. Pro přesné určení spotřeby proveďte zkušební nanesení.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. V originálních baleních 12 měsíců.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být, čistý, suchý a bez mastnot.
ZERO Handspachtel může být použit na všechny připravené podklady opatřené penetracemi a základy ZERO, nebo na veškeré nosné staré nátěry. Lakové, latexové a staré nenosné nátěry odstranit pomocí ZERO Farb Ex.
Špachtlování: Jednou nebo vícenásobně na plochu nanést tmel a urovnat pomocí hladítka, případně dodat strukturu pomocí strukturového válce.
Příprava pro další nanášení: Penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkoncentrat S ředěném v poměru 1:4 s vodou. Nahlédněte do technických listů k dále nanášeným výrobkům.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.