Poptávkový formulář

ZERO HEALTHTEC

Antimikrobiální interiérová barva pro zdravé prostředí v bytech, restauracích, školách, lákařských praxích, nemocnicích, operačních sálech apod., bílá a tónovaná v odstínech dle přání.

Základní informace

Obchodní značka HealthTec M
Materiál Matná, antimikrobiální interiérová barva
Použití Vhodná pro všechny stěny v interiéru, na něž jsou kladeny vysoké požadavky. Např. do nemocnic, lékařských praxí, hotelů, škol, školek, restaurací příp. domácností s vysokými nároky. Nezávadná při využití v prostorách výroben či skladů potravin.
Odstín Bílý a ostatní odstíny tónováním systémem ZERO MIX v míchacích centrech ZERO.
Pojivo Speciální umělohmotná disperze s chloridem stříbrným
Vlastnosti Testovaná na antimikrobiální aktivitu, silně působící proti MRSA – Methicillin – rezistentní Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Dobře kryjící, lehce zpracovatelná, s funkčními nanoprvky. Bez obsahu škodlivin, rozpouštědel a změkčovadel. Dle posudku odolná dezinfekčním prostředkům.
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti oděru za mokra: Třída 1
Kontrastní poměr / kryvost: Třída 1 při vydatnoti 140 ml/ m2 = cca. 7,1 m2/l
Stupeň lesku: Hluboký mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny, (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Zcela nové omítky fluátovat a omýt. Nenosné staré nátěry nátěry laky, nebo latexovými barvami, musí být, taktéž, bezezbytku odstraněny. Silně savé, nebo sprašující podklady či sádrové omítky musí být penetrovány s ZERO Tiefgrund Ti 77. Nosné staré nátěry, omítky a savé podklady penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést ZERO HealthTec M ve dvou vrstvách.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Biocidní materiály používejte obezřetně. Před zpracováním pečlivě prostudujte označení a informace o výrobku. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.