Poptávkový formulář

ZERO HYDROGRUND FUNGI

Pro čiré základní hydrofobizační nátěry stěn venku a vevnitř; prostředek preventivně působící v boji proti řasám, houbám, mechu a plísním; pro následné nátěry fasádními nebo interiérovými barvami ZERO s aktivními fungicidními a biocidními látkami.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Hydrogrund Fungi
Materiál Čirý základní nátěrový prostředek s izolačními schopnostmi ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladu. K preventivní ochraně proti rozšíření mikrobů a řas na stěnách a stropech.
Použití Venkovní a vnitřní.
Odstín Čirý
Pojivo Kationtová disperze umělé pryskyřice.
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Egalizuje a zpevňuje podklad; s dezinfekčním účinkem; velmi dobře proniká do podkladu; izoluje skvrny po předchozím odstranění popínavého břečťanu, lišejníku a mechu; snižuje nasákavost podkladu.
Upozornění ZERO Hydrogrund Fungi nesmí být míchán s jinými látkami a materiály!
Buďte obezřetní, jedná se o biocidní látku. Před použitím si řádně prostudujte bezpečnostní listy a technické informace.
Doba schnutí Cca. po 12 hod. (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti).
Ředění Neředit. Připraveno ke zpracování.
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 200 – 500 ml/m2 v závislosti na savosti a stavu podkladu. Doporučuje se zkušební nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Jako podklad jsou vhodné všechny savé minerální podklady uvnitř i venku. Plísně a řasy nejdříve odpovídajícím způsobem odstranit. Eventuální zbytky rostlin mechanicky nebo ohněm odstranit.
Skladba nátěru ZERO Hydrogrund Fungi nanést neředěný v dostatečném množství se štětkou, kartáčem nebo nástřikem. Nanesená vrstva nesmí na podkladu po zaschnutí vytvořit lesklý film.
Po dostatečném proschnutí nanést dva nátěry fasádními nebo interiérovými barvami ZERO s obsahem fungicidních a algicidních aktivních složek.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.