Poptávkový formulář

ZERO HYDROGRUND SLF

Pro čiré konzervační ochranné interiérové a fasádní nátěry. Ideální pro ochranu před nasáknutím vody a příjmem nečistot. Fixuje a chrání současně. Vhodný např. lícové cihly, režné zdivo, kámen, omítky, beton apod. Neobsahuje škodlivé látky ani změkčovadla (TÜV - certifikát).

Základní informace

Obchodní značka ZERO Hydrogrund SLF
Materiál Čirá nátěrová hmota k ochraně kamenného a cihlového zdiva, omítek, betonu aj. před vodou a nečistotami.
Použití Pro čiré konzervační ochranné interiérové a fasádní nátěry. Ideální pro ochranu před nasáknutím vody a příjmem nečistot. Fixuje a chrání. Vhodný např. pro lícové zdivo, režné zdivo, kámen, omítky, beton apod. Bez problémů lze využít k nátěrům potravinářských prostor (TÜV – posudek).
Odstín Mléčný, po zaschnutí průhledný.
Pojivo Acyl-Hydrosol, silikon
Specifická hmotnost Cca. 1,02 +/- 0,1
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, mikromolekulární, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel (TÜV – posudek), čímž lze použít taktéž v potravinářských provozech, restauracích, vinných sklepech apod.
Doba schnutí Cca. po 12 hod. (pokud je vlhkost vzduchu vyšší, může se doba schnutí prodloužit).
Ředění Neředit. Pokud vyžaduje situace, tak vodou.
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 200 – 300 ml/m2 v závislosti na savosti a stavu podkladu.
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Jako podklad jsou vhodné všechny savé minerální podklady uvnitř i venku.
Skladba nátěru ZERO Hydrogrund může být natírán nebo stříkán. Bezpečně může být použit v prostorách se špatným větráním, které nejsou zabezpečeny proti explozi, taktéž i ve skladových prostorách s poživatinami. V chladících prostorách a mrazících boxech musí být po natření zajištěna dostatečně dlouhá doba k vyschnutí.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.