Poptávkový formulář

ZERO INTERMATT AQUA ISOLIERWEISS

Vrchní nátěrová hmota se schopností izolovat natíraný podklad proti sazím, nikotinu, mastnotě, skvrnám po vodě apod.; bez obsahu rozpouštědel.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Intermatt Aqua Isolierweiss
Materiál Izolační nátěrová hmota bez obsahu rozpouštědel.
Použití Pro vnitřní použití jako izolační nátěr na stěny a stropy. Taktéž vhodný na hrubovláknité tapety a omítky.
Odstín Bílý
Pojivo Speciální pojiva
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,1
Vlastnosti Bezzápachová, dobře izolující proti sazím, nikotinu, plochám zasaženým mastnotou, suchým skvrnám po vodě (nutno provést zkušební nátěr).
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: třída 2
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca. 6,7 m²/l.
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné (< 100 µm)
Doba schnutí Při relat. vlhkost vzduchu < 80% po min. 12 hod. dále přetiratelný. Při nepříznivých podmínkách se čas prodlužuje.
Ředění Zpracovávat neředěné
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Od 150 ml/m2 podle podkladu
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (ZERO Konzentrat F). K vyrovnání podkladu lze použít ZERO Handspachtel.
Skladba nátěru Izolační nátěr na staré nosné disperzní nátěry:
1 – 2x nanést ZERO Intermatt Aqua Isolierweiss. V některých případech je možné, že pro dostatečnou izolaci je třeba provést nátěr vícekrát. Důležité je dostatečné schnutí mezi jednotlivými vrstvami. Vysoká rel. vlhkost a nízká teplota schnutí prodlužuje!
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje max. 1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Nesmí být smícháván s jinými druhy materiálů!
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.