Poptávkový formulář

ZERO INTERMATT ISOLIER UND HAFTPRIMER

Základní disperzní nátěrová hmota se schopností izolovat a zpevňovat natíraný podklad, bez obsahu rozpouštědel.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer
Materiál Disperzní nátěrová hmota se schopností izolovat a zpevňovat natíraný podklad. Bez obsahu rozpouštědel
Použití Pro vnější a vnitřní použití jako izolační nátěr proti nikotinu, sazím a výronů látek obsažených ve dřevě (u rozměrově stálých i nestálých dřevěných součástí). Dále slouží jako základní spojovací můstek na zinek, hliník, tvrdé PVC, keramiku, vypalovací laky a staré nátěry.
Odstín Bílý
Stupeň lesku Hedvábně matný
Pojivo Vodou ředitelná polymerová pryskyřice
Specifická hmotnost Cca. 1,53 +/- 0,1
Vlastnosti Bezzápachový, dobře izolující, bez pnutí
Doba schnutí Po 12 hod. nebo po schnutí přes noc dále zpracovatelný (záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 150 - 200 ml/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S.
Skladba nátěru Izolační nátěr na dřevěné stavební díly:
1 – 2x ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer jako základní nátěr a jako vrchní nátěr 1 – 2x Acryl Wetterschutzfarbe, nebo ZERO akrylové laky.
Spojovací můstek na zinek, hliník, nebo tvrzené PVC:
1 – 2x ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer a jako vrchní nátěr 1 – 2x ZERO akrylové laky.
Obnovovací nátěr na nosné staré nátěry:
1 – 2x ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 30 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-60° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Nemíchat s ostatními materiály.