Poptávkový formulář

ZERO KC-PUTZ AUSSEN

Hlazená dekorativní omítka z umělé pryskyřice pro vnější použití.

Základní informace

Obchodní značka ZERO KC - Putz Aussen
Materiál Hlazená dekorativní omítka z umělé pryskyřice pro vnější a vnitřní použití.
Použití Pro dekorativní úpravy povrchů zdiva fasád, zateplovacích systémů apod.
Odstín Bílý a a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze
Zrnitost 0,4 / 0,8 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm
Pigmenty Oxid titaničitý a speciální plniva
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nárazy a dešti, odolná alkalitě, snadno zpracovatelná, odolná agresivnímu ovzduší, paropropustná, bez tvorby mikrotrhlin. Aktivně působící proti řasám a plísním.
Doba schnutí Cca. 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Plně vytvrzená po 3 – 4 dnech.
Ředění Vodou
Technika nanášení Natahování nerezovým hladítkem (nanést na sílu zrna). „Zatočení“ pomocí plastového hladítka, pouze u 0,4 mm pomocí filcového hladítka.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba 0,4 mm: cca. 1,2 - 1,8 kg/m2
0,8 mm: cca. 2 - 2,3 kg/m2
1,5 mm: cca. 2,6 – 2,8 kg/m2
2 mm: cca. 2,9 – 3,2 kg/m2
3 mm: cca. 3,9 – 4,2 kg/m2
4 mm: cca. 5,9 – 6,2 kg/m2
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Koncentrát F. Ostatní vhodné podklady opatřit nátěrem ZERO Putzgrund (probarvený kotevní nátěr).
Skladba nátěru Jako konečnou vrstvu na připravený podklad nanést ZERO KC - Putz Aussen a upravit pomocí plastového hladítka.
Údaje dle DIN EN 1062-1 Síla suchého filmu > 400 µ E5
Max. velikost zrna:velmi hrubé < 1.500 µ S4, (0,8 mm) hrubé S3 < 1.500 µ S3, (0,4 mm) střední < 300 µ S2
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota střední < 0,5 W2
Poznámka Biocidní materiály používejte obezřetně. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.