Poptávkový formulář

ZERO KC-SIL PUTZ AUSSEN

Hlazená dekorativní omítka na silikonsilikátové bázi pro vnější použití.

Základní informace

Obchodní značka ZERO KC - Sil Putz Aussen
Materiál Hlazená dekorativní omítka na silikonsilikátové bázi pro vnější a vnitřní použití.
Použití Pro dekorativní úpravy povrchů zdiva fasád, zateplovacích systémů apod.
Odstín Bílý a a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Zrnitost 1,5 mm a 2 mm
Pigmenty Oxid titaničitý a speciální plniva
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nárazy a dešti, odolná alkalitě, snadno zpracovatelná, odolná agresivnímu ovzduší, paropropustná, bez tvorby mikrotrhlin. Aktivně působící proti řasám a houbám.
Doba schnutí Cca. 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Plně vytvrzená po 3 – 4 dnech.
Ředění Vodou
Technika nanášení Natahování nerezovým hladítkem (nanést na sílu zrna). „Zatočení“ pomocí plastového hladítka.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba 1,5 mm: cca. 2,6 – 2,8 kg/m2
2 mm: cca.2,9 -3,2 kg/m2
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Koncentrát F. Ostatní vhodné podklady opatřit nátěrem ZERO Putzgrund (probarvený kotevní nátěr).
Skladba nátěru Jako konečnou vrstvu na připravený podklad nanést ZERO KC - Sil Putz Aussen a upravit pomocí plastového hladítka.
Údaje dle DIN EN 1062-1 Síla suchého filmu > 400 µ E5
Max. velikost zrna: velmi hrubé < 1.500 µ S4, (0,8 mm) hrubé S3
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota střední < 0,5 W2
Poznámka Biocidní materiály používejte obezřetně. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.