Poptávkový formulář

ZERO MARKIERUNGSFARBE

Rychleschnoucí značkovací barva ke značení silnic, skladových a výrobních ploch, garáží, parkovišť aj.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Markierungsfarbe
Materiál Rychleschnoucí značkovací barva.
Použití Ke značení silnic, skladových a výrobních ploch, garáží, parkovišť aj.
Odstín Bílý, žlutý, červený, modrý, černý.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Pliolit
Pigmenty Titandioxid a extendry
Specifická hmotnost Cca. 1,2 +/- 0,2
Vlastnosti Rychleschnoucí, vysoce otěruvzdorný.
Doba schnutí Po cca. 2 hod. zaschlý proti prachu, vytvrzený po 12 - 24, zcela odolný a plně zatížitelný po 7 - 10 (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění ZERO ředidlo pro Markierungsfarbe, max. 4%.
Technika nanášení Nátěrem, nástřikem, nebo válečkováním
Teplota při zpracování Zpracovávat pouze při teplotě nad 0 °C vzduch a podklad. Teplota nad 30 °C přináší rychlé tuhnutí.
Spotřeba Cca. 250 - 400 g/m2, 200 – 330 ml/ m2 na jednu vrstvu, podle podkladu. Síla vrstvy při jednom nátěru cca. 100 – 200μ.
Skladování V chladu a suchu.
Čištění nářadí Okamžitě po použití s nitroředidlem.
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry bezezbytku odstranit.
Zpracování U savých podkladů první nátěr ředit. Druhou a třetí vrstvu neředit.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 500 g/l VOC.
Poznámka V uzavřených prostorách je třeba zajistit dobré větrání. Výpary z materiálu jsou hořlavé a výbušné. Zabraňte práci s otevřeným světlem a ohněm! Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.