Poptávkový formulář

ZERO PROFI GERÄTEKLEISTER INSTAND

Rozpustné lepidlo na tapety k ručnímu i strojnímu zpracování tapet. Pro lepení standardníc, vinylových, hlubovláknitých. textilních a ztolacních tapet.

Základní informace

Obchodní značka Profi Gerätekleister Instand
Materiál Vysoce jakostní, rychle rozpustné lepidlo na tapety vhodné i ke zpracování na tapetovacích strojích.
Použití ZERO Profi Gerätekleister Instand je vhodný k bezpečnému lepení tapet vinylových, strukturovaných vinylových, hrubovláknitých, těžkých papírových, izolačních, textilních. Lepidlo je také ideální ke zpracování v tapetovacích strojích.
Odstín Transparentní po zaschnutí
Stupeň lesku Mat
Pojivo Směs metylceluosy a umělé pryskyřice
Doba schnutí Podle naneseného množství od 10 do 30 min. Hrubovláknité tapety lze dále přetírat barvou po jednom dni.
Ředění
Pro Poměr ředění Množství vody na bal. Vydatnost balení
Lepení 1.40 20 l cca. 150 - 200 m2
Tapetovací stroj 1:20 10l cca. 50 m2
Hrubovl. tap. 1:20 10l cca. 50 m2
Těžké, textilní, izolační a vinylové tap. 1:20 10 l cca. 50 m2
Balení 500 g
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Veškeré staré nesoudržné tapety a lepidla odstranit. Spáry vytmelit pomocí ZERO Fassadenspachtel (nebo jiným vhodným materiálem k tomu určeným). Silně savé sparšující a křídovaté povrchy napenetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat (ZERO Konzentrat F, ZERO Acryl Tiefgrund apod.). Vodou rozpustné nečistoty podkladu (staré nátěry a pod.), které by mohly proniknout do tapety musí být dobře zaizolovány izolačním nátěrem. U nejednotně barevných podkladů a tapet, u nichž by barva podkladu hrála roli, doporučujeme podklad před tapetováním podetřít s ZERO Tapeziergrund weiss.
Zpracování ZERO Profi Gerätenkleister Instand pravidelně přisypávat a rozmíchávat s čistou studenou vodou (poměr míchání v tabulce) a po té ještě celé krátce promíchat. Po 5 min. znovu silně promíchat. Připravené lepidlo nanést pomocí štětky nebo tapetovacího stroje na tapetu. Pro dostatečné provlhnutí tapetu složit. Prostudujte si před započetím prací řádně návod od výrobce tapetovacího stroje a výrobce tapet.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.