Poptávkový formulář

ZERO Q4 MATTFINISH

Špičková velmi dobře čistitelná jednovrstvá disperzní speciální interiérová barva, matná. Ideální k využití v prostorách se zvýšeným provozem jako jsou byty, domy, obchody, nemocnice, restaurace nebo v exklusivních prostorách domů; ideální také pro izolační akustické systémy; bílá a tónovaná v odstínech dle přání.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Q4 MattFinish
Materiál Speciální disperzní omyvatelná interiérová barva
Použití ZERO Q4 Matt Finish je vysoce produktivní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel; s vysokou kryvostí; pro dokonale hladký matný povrch bez tvorby pruhů; s vysokým stupněm bělosti; perfektním rozlivem a vyrovnáním. Díky svým vlastnostem ideální také na akustické izolační systémy, u kterých nenarušuje jejich schopnosti.
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Speciální kombinace disperzních pryskyřic
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti rozlivem; vysoká čistitelnost a odolnost znečištění; odolnost dezinfekčním a domácím čistícím prostředkům; velmi dobře opravitelná; vhodná pro airless nástřik, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel; neuvolňuje do vzduchu žádné výpary ze změkčovadel.
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 140 ml/m² = cca 7,1 m²/l
Stupeň lesku: Hluboký mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést ZERO Q4 MattFinisch, je li třeba tak 2x
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5-10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.