Poptávkový formulář

ZERO RENOTOP HOUSEPAINT

Základní informace

Obchodní značka ZERO RenoTop Housepaint
Materiál Hedvábně matná, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě, s obsahem fungicidních a algicidních přísad.
Použití Pro vnější i vnitřní vysoce odolné nátěry omítek. rozměrově nestálého dřeva, pozinku (ocel. haly), betonu, vláknocementu, zdiva, starých elastických systémů, neželezných kovů, tvrdého PVC, hrázdění, zateplovacích systémů a renovačních nátěrů pórobetonu.
Odstín Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále tovární odstíny jako stříbrná, měděná, zlatá a tónování i v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem.
Stupeň lesku Hedvábný mat
Pojivo Speciální čistý akrylát zesílený siloxanem
Specifická hmotnost Cca. 1,25 +/- 0,1
Vlastnosti Aktivně působí proti řasám a plísním.
Doba schnutí 1 – 2 hod. podle teploty a rel. vlhkosti vzduchu.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 120 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S.
Skladba nátěru 2 x natřít s ZERO RenoTop Housepanit neředěným.
Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.
Značení dle EN 1062-1 G2 / E2 / S1 / V2 / W3 / C1
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,018 0,46 40-60° Cca. 150  
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Obsahuje biocidní látky, používat opatrně.
Odstín zlatý, stříbrný a měď by měli být použity na plochy se strukturou neboť na hladkých plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít jiných malířských technik.