Poptávkový formulář

ZERO ROBUST

Silikonem zesílená fasádní barva; vysoce paropropustná; odpuzující vodu; s vysokou ochranou proti UV záření a aktivními složkami proti zelenání fasád; velmi vhodná na nové nátěry fasád a renovační nátěry zateplovacích systémů.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Robust
Materiál Vysoce paropropustná, vodu odpuzující, povětrnostním vlivům odolná fasádní barva.
Použití Pro vnější nátěry fasádních ploch všech typů nosných podkladů a také jako renovační barva na zateplovací systémy.
Odstín Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Polysiloxanová emulze (silikon)a umělohmotná disperze
Pigmenty Oxid titaničitý a minerální plniva
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Vysoce paropropustná; vodě odolná; s vysokou kryvostí; snadno čistitelným povrchem; odolná proti UV záření; s vysokým účinkem proti řasám a plísním (zelenání fasád).
Doba schnutí Přetiratelná po cca. 4 – 6 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 200 – 250 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Drobné vady na ploše fasády lze vyspravit pomocí ZERO Fassadenspachtel. Mezinátěr provést s ZERO Robust a konečný taktéž.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 40 g/l VOC.
Údaje dle DIN EN 1062-1 Lesk: Mat G3
Síla suchého filmu 200 - 400 µ E4
Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 µ S1
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota nízká < 0,1 W3
Poznámka U podkladů s výkvěty soli nelze zaručit soudržnost a stálost provedeného nátěru. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.