Poptávkový formulář

ZERO SEIDENGLANZ 480 SLF

Omyvatelná vysoce odolná disperzní interiérová barva; bez obsahu škodlivých látek; vhodná pro veřejné a potravinářské provozy; dále velmi doporučována pro nemocniční zařízení (TÜV - certifikace), hotely, restaurace apod., bílá a tónovaná v odstínech dle přání.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Seidenglanz 480 SLF
Materiál Hedvávně lesklá disperzní barva z umělé pryskyřice.
Použití Pro všechny namáhané stěny a stropy v interiéru; vhodná pro využití v potravinářských provozech a nemocničních zařízeních (TÜV – certifikace)
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Speciální umělá pryskyřičná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,4 +/- 0,2
Vlastnosti Dobře kryjící, snadno zpracovatelná, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel; dle posudku odolná dezinfekčním prostředkům; nevytváří prašnou mlhu při zpracování.
Značení podle EN 13 300 Odolnost otěru za mokra: Třída 1
Kontrast/kryvost: Třída 2 při vydatnosti od 140 ml/m2 = cca. 7,1 m2/l.
Stupeň lesku: Jemně lesklá.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Chyby na podkladu opravit pomocí přešpachtlování např. pomocí ZERO Glätt + Roll. Podklady opatřené laky a disperzními barvymi vhodně upravit dle doporučení technika ZERO. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru 2 x natřít pomocí ZERO Seidenglanz 480 SLF.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: bWb-100 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.