Poptávkový formulář

ZERO SELECT GEWEBEKLEBER 160

Pastovité vodní lepidlo pro sklovláknité, těžké, textilní a ostatní druhy tapet.

Základní informace

Obchodní značka Select Gewebekleber 160
Materiál Pastovité, vodou ředitelné lepidlo na bázi umělohmotné disperze.
Použití Pro pokládku tapet ze skelné tkaniny do 220 g/m2 v interiéru.
Odstín Transparentní
Pojivo Speciální umělohmotná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Speciální lepidlo s vysokou lepivostí za mokra, snadno zpracovatelné, přátelské k životnímu prostředí, bez obsahu, škodlivin, rozpouštědel a změkčovadel.
Doba schnutí Podle teploty a vlhkosti vzduchu dále zpracovatelné po cca. 24 hod. (při + 20 °C a běžné vlhkosti).
Ředění Pokud je třeba, vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, airless nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 400 – 500 g/m2 podle druhu sklovláknité tapety
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry, omítky a savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích).
Zpracování Tapetu pokládat do vlhkého gelu lepidla (možnost korekce) nanášeného na připravený podklad.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.