Poptávkový formulář

ZERO SELECT GRUNDIERKONZENTRAT S

Univerzální vodou ředitelná penetrace ke zpevnění a vyrovnání savosti podkladu. Vhodný pro veškeré fasádní a interiérové barvy (nikoli na silikátové bázi) na podklady jakými jsou omítky, zdivo, staré savé nátěry.

Ředění až 1:8 s vodou. Vhodná pro nanášení stětkou nebo nástřikem. Vydatnost cca. 5 m2/l z naředěné směsi. Až 45 m2 z 1 l koncentrátu!

Základní informace

Obchodní značka ZERO Select Grundierkonzentrat S 
Materiál Vodou ředitelný základní koncentrát.
Použití Pro hloubkové zpevnění a vyrovnání savosti všech vnějších a vnitřních savých ploch.
Odstín Po zaschnutí průhledná.
Pojivo Ušlechtilá umělá pryskyřičná disperze.
Specifická hmotnost Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Dodáváno v koncentrovaném stavu, který je nutno ředit vodou podle savosti a stavu podkladu od 1(Grundierkonzentrat S):4(voda) do 1:8. Nasáknutím do podkladu dochází k vyrovnání savosti a zpevnění.
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny, dále zpracovatelný po 4 – 5 hodinách (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou.
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem (porobeton).
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 200 – 500 ml/m2 naředěné směsi na standardně savém podkladu. Přesnou vydatnost a poměr ředění se doporučuje určit zkušebním nátěrem.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny.
Skladba nátěru Naředěný koncentrát (podle savosti a stavu podkladu od 1:4 do 1:8) nanést na připravený podklad. Materiál musí být naředěn tak, aby po zaschnutí, nedošlo na povrchu ke tvorbě lesku!
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb – 30 g/l (2010), tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.