Poptávkový formulář

ZERO SELECT INNEN SILIKATFARBE

Extrémně vysoce paropropustná minerální interiérová barva; vhodná pro historické objekty, objekty opatřené sanačními omítkami apod. bílá a tónovaná v odstínech dle přání.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Select Innen Silikatfarbe
Materiál Extrémně vysoce paropropustná minerální interiérová barva s obsahem vodního skla.
Použití Pouze pro všechny nosné, pevné, minerální podklady v interiéru jako jsou omítky, betony a sanační malty. Ideální pro hygienické obytné prostory. 
(Inspiraci naleznete ve Fotogalerii pod tímto technickým listem)
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Vodní sklo + 5 % pryskyřičných přísad
Pigmenty Křída, mastek, mramorová moučka, oxid titaničitý
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2 kg
Vlastnosti Dobře kryjící a vyplňující, vysoce paropropustná, lehce zpracovatelná. Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: Třída 2
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 2 při vydatnosti 160 ml/m² = cca 6,3 m²/l.
Stupeň lesku: Hluboký mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Do 20 min. zaschlá proti prachu, po cca. 8 hod. dále zpracovatelná (podle teploty a vlhkosti vzduchu)
Ředění Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Skladba nátěru Slabě savé podklady
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Select Innen Silikatfarbe.
Konečný nátěr provést s ZERO Select Innen Silikatfarbe neředěnou.

Silně savé podklady
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat ředěným 1:1 s vodou.
Mezinátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Select Innen Silikatfarbe.
Konečný nátěr provést s ZERO Select Innen Silikatfarbe neředěnou.

Síla suchého nátěru v jedné vrstvě 150 µ.
Mezi jednotlivými nátěry provádět minimálně 12 hod. přestávku.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.