Poptávkový formulář

ZERO SELECT ISOLIERFARBE LH

Oděruvzdorná izolační barva s obsahem rozpouštědel.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Select Isolierfarbe LH
Materiál Oděruvzdorná izolační barva s obsahem rozpouštědel.
Použití Pro vnitřní izolační nátěry stěn. Použitelný též na styropor.
Odstín Bílý
Stupeň lesku Hedvábný mat
Pojivo Speciální pojiva
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Velmi dobře izoluje skvrny po vodě, mastnotě a nikotinu. Schopná difuze, nevykazuje pnutí, odolná proti mrazu a čištění. Před zpracováním a po dobu schnutí, je třeba odstranit z dosahu potraviny a suroviny. Pro dobrý izolační účinek je třeba nátěr bez pórů na povrchu. Proto je někdy třeba nátěr opakovat.
Tónování Univerzálními tónovacími pastami, max. však do 2 %.
Doba schnutí Cca. 4 – 5 hodin, po 24 hod. dále zpracovatelná (podle teploty a vlhkosti vzduchu)
Ředění ZERO Intermatt Verflüssiger max. 10%
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. 0 °C, podklad musí být suchý a bez ledu
Spotřeba Cca. 150 - 200 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití terpentinem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nové omítky fluátovat a omýt. Silně savé omítky a sádrové omýtky penetrovat pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Podklad musí být stejnoměrně savý.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést 1 – 2x ZERO Select Isolierfrabe LH. Při více nátěrech je třeba dodržet čas dle technologického postupu.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: gLb-350 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 350 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.