Poptávkový formulář

ZERO SELECT MEISTER DIN

Omyvatelná disperzní interiérová barva bez obsahu rozpouštědel, matná v bílém a starobílém odstínu.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Select Meister DIN
Materiál Omyvatelná disperzní interiérová barva bez obsahu rozpouštědel, matná.
Použití Pro nátěry všech nosných podkladů v interiéru.
Odstín Bílý a starobílá.
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 55945
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Omyvatelná, bez obsahu rozpouštědel, snadno zpracovatelná, vysoce kryvá, velmi vhodná i pro airless nástřik.
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: třída 3.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 2 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l.
Stupeň lesku: Hluboký mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Neředit. Pouze při doporučení technikem ZERO.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik).
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton a celoplošně stěrkované plochy penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést ZERO Select Meister DIN, je li třeba tak 2x.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.