Poptávkový formulář

ZERO SELECT PUTZGRUND

Pigmentovaná základní nátěrová hmota s obsahem křemičitého písku; vhodná především jako základní nátěr pro dekorativní pastovité omítky ZERO.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Select Putzgrund
Materiál Povětrnostním vlivům odolná, pigmentovaná základní barva s obsahem křemičitého písku.
Použití Pro vnější a vnitřní základní nátěry pod omítky ZERO KC – Putz, ZERO Dekorputz, ZERO Siliconit KC – Putz, ZERO Siliconit Dekorputz, ZERO KC-Sil Putz.
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Umělohmotná disperze
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, bez vnitřního pnutí, paropropustná.
Doba schnutí Dále zpracovatelná po cca. 6 hod. při normální teplotě a vlhkosti vzduchu.
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním.
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 200 – 250 g/m2 na jeden nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést ZERO Select Putzgrund, ředěný max. 5 % vody.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.