Poptávkový formulář

ZERO SILICONIT RENOTEC

Silikonová fasádní barva na bázi nejnovějších trendů v ochraně fasád, vysoce paropropustná, nenasákavá, odpuzuje samotné kapky deště a prodlužuje dobu ulpívání mokrého oparu který vytváří vhodné podhoubí pro znečištění a růst plísní, s vysokým čistícím efektem, s obsahem aktivních látek proti zelenání fasád.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Siliconit RenoTec
Materiál Vysoce jakostní fasádní barva ze silikonové pryskyřice (min. 50% silikonové pryskyřice z celkového obsahu pojiva – dle francouzské normy T30-808 FD), vysoce paropropustná, nenasákavá.
Použití Pro vnější nátěry fasádních ploch všech vhodných nosných podkladů.
Odstín Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Silikonová pryskyřice
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, vysoce paropropustná, odpuzující déšť, velmi dobrá čistící schopnost, stálobarevná, s obsahem inovovaných složek pojiva na bázi silikonové pryskyřice, rychleschnoucí, aktivně působící proti řasám a plísním. Díky tomu, že speciální pojiva působí vodoodpudivě na samotné kapky deště, rosná mlha z deště na fasádě ulpí mnohem později (čím se silně snižuje možnost vzniku zanesení fasády a tvorby plísní).
Doba schnutí Cca. 3 - 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Ředění Vodou, pokud je třeba
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Minerální podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Dále provést 2 x nátěr pomocí ZERO Siliconit RenoTec.
Opravné nátěry na nosných starých nátěrech natřít s ZERO Siliconit Quarzgrund RS (je li třeba sjednotit strukturu podkladu) a následně opatřit 2x nátěrem ZERO Siliconit RenoTec
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Údaje dle DIN EN 1062-1 Lesk: Mat G3
Síla suchého filmu 100-200 µ E3
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ S1
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota nízká < 0,1 W3
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Obsahuje biocidní látky, používat opatrně. Při zpracování je důležité využít vhodné povětrnostní podmínky. Alkalické podklady nepříznivě ovlivňují schnutí a zavadání nátěru. U ploch se solnými výrony není zaručena stabilita a životnost nátěru.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.