Poptávkový formulář

ZERO SILIKAT BIO HANDSPACHTEL

Ruční interiérová a fasádní celoplošná stěrková špachtlovací hmota na stěny na bázi draselného vodního skla a kyseliny křemičité. Neobsahuje žádné konzervanty. Ideální BIO stěrka. V konzistenci připravené k okamžitému nanášení.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Silikat Bio Handspachtel
Materiál Silikátová špachtlovací hmota připravená k nanášení.
Použití Pro dokonalé vnitřní a venkovní vyhlazení minerálních omítek a betonových ploch. Také k dokonalému vyrovnání povrchu kalcium – silikátových desek vnitřního zateplení.
Odstín Starobílá
Stupeň lesku Mat
Pojivo Vodní sklo s organickými přísadami a minerálním plničem.
Pigmenty Oxid titaničitý a mramorová moučka
Specifická hmotnost Cca. 1,8 +/- 0,2 kg
Vlastnosti Dobře vyplňující; lehce brousitelná; s nízkou smrštitelností; k egalizaci nerovných ploch; jako příprava podkladu pro disperzně-silikátové barvy, silikátové a minerální omítky; bez obsahu konzervantů.
Značení dle EN 16566:2014-08
Lesk:Matt / G3
Velikost zrna: <100µm (jemné) / S2
Paropropustnost: není vyžadováno / V1
Nenasákavost: není vyžadováno / W2
Překlenutí trhlin: není vyžadováno / A0
Prostup oxidu uhličitého: není vyžadováno / C0
Odolnost proti otěru za mokra: není vyžadováno / R0
Přilnavost: >0,8 Mpa
Doba schnutí 3 – 4 hod. podle síly nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu. Dále zpracovatelná po schnutí přes noc.
Zpracovávat pouze při nízké vlhkosti vzduchu.
Nezpracovávat na přímém slunečním svitu.
Ředění V normálním případě není třeba materiál ředit. Pokud je to opravdu nutné, tak čistou vodou.
Technika nanášení Pomocí nerezového hladítka nanést a uhladit.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 1,5 kg/m2 při síle vrstvy 1 mm. Pro určení konkrétní spotřeby se doporučuje provést zkušební nanesení.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Savé podklady penetrovat pomocí ZERO Silikat Konzentrat 1 : 1 s vodou.
Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Síla zpracovávané vrstvy do 2 mm.
Jednou nebo vícekrát nanést pomocí nerezového hladítka a uhladit.
Na hrubém povrchu a povrchu s mikroprasklinami využít kombinace se skelnou tkaninou, čímž lze docílit efektivního překlenutí mikroprasklin.
Konečnou povrchovou úpravu lze provádět pomocí vhodných silikátových nátěrových hmot ZERO.
Poznámka Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu! Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.