Poptávkový formulář

ZERO SILIKAT BIO INNENFARBE

BIO interiérová barva na bázi vodního skla. Bez obsahu konzervantů. Ideální pro ekologicky čisté bydlení, bílá a tónovaná v odstínech dle přání. Díky svým vlastnostem vhodná i do potravinářských prostor (TÜV certifikát).

Základní informace

Obchodní značka ZERO Silikat Bio Innenfarbe
Materiál Interiérová barva na stěny s obsahem vodního skla.
Použití Pro použití v interiéru na veškeré minerální a omítky z umělých pryskyřic, beton, sádrokarton, sklovláknité tapety a nosné staré nátěry.Vhodná také do potravinářských prostor (TÜV certifikát).
Odstín Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Vodní sklo s organickými přísadami ≤ 5% (disperzně-silikátová barva).
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Dobře kryjící a vyplňující; vysoce paropropustná (sd hodnota: ≤ 0,01 m), lehce zpracovatelná. Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu! Neuvolňuje do vzduchu žádné výpary ze změkčovadel; bez obsahu konzervačních látek; antimikrobiálně aktivní.
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1 Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca. 6,7 m²/l. Stupeň lesku: Hluboký mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Po 12 hod. dále zpracovatelná podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění ZERO Silikat Konzentrat
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Slabě savé podklady
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Silikat Bio Innenfarbe. Konečný nátěr provést s ZERO Silikat Bio Innenfarbe neředěnou.

Silně savé podklady
První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat ředěným vodou. Mezinátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Silikat Bio Innenfarbe. Konečný nátěr provést s ZERO Silikat Bio Innenfarbe neředěnou.

Síla suchého nátěru v jedné vrstvě 150 µ.
Mezi jednotlivými nátěry provádět minimálně 12 hod. přestávku.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
  Velikost trysky Úhel stříkání Tlak/bar Ředění
palce mm
Airles + Aircoat: 0,021-0,026 0,53-0,63 40-80° Cca. 150 Cca. 5 – 10%
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.