Poptávkový formulář

ZERO SILIKAT KONTAKT

Základní nátěrová hmota pro zprostředkování kontaktu silikátových nátěrových hmot na podklady jiných druhů; taktéž jako základní nátěr pro systém dekoračních úprav ZERO DecoStyle Beton a Travertin.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Silikat Kontakt
Materiál Minerální nátěrová hmota pro remineralizaci podkladů na jiné než minerální bázi a renovaci poškozených minerálních podkladů.
Použití Pro vnější a vnitřní nátěry na původní neminerální podklady. Jako spojovací můstek k následným nátěrům na minerální bázi.
Odstín Bílý a tónování systémem ZERO Mix v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Vodní sklo s organickými přísadami
Specifická hmotnost Cca. 1,6 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, paropropustná, vyplňující mikrotrhlinky, egalizující, nepropustná dešti, velmi pevně přilnavá k neminerálním podkladům.
Doba schnutí Po cca. 4 - 6 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Na nesoudržné lehce pískující podklady ředit s ZERO Silikat Konzentrat. Jako kontaktní nátěr na nesilikátové nátěrové hmoty, ředit s ZERO Select Grundierkonzentrat S, Nebo ZERO Konzentrat F 1:3.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním. Sousední minerální ploch je třeba velmi dobře oddělit a zakrýt!
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 300 – 400 g/m2 na jeden nátěr.
Skladování V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý, nosný. Staré nenosné nátěry bezezbytku odstranit. Mech a houby natřít s ZERO Fungi Ex a na druhý den omýt tlakovou párou. Nové omítky fluátovat a následně omýt.
Skladba nátěru ZERO Silikat Kontakt musí být vždy následně opatřen min. dvěma dalšími vhodnými nátěry na minerální bázi (např. ZERO Silikat Fassadenfabe atd.).
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Vyvarujte se styku materiálu s pokožkou. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.