Poptávkový formulář

ZERO SILIKAT KONZENTRAT

Penetrační základní hloubková nátěrová hmota pro silně savé minerální podklady a k následným nátěrům minerálními nátěrovými hmotami; taktéž k ředění minerálních barev ZERO.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Silikat Konzentrat
Materiál Hloubkový penetrační základ pro silně savé minerální podklady.
Použití Uvnitř i venku na všechny minerální podklady.
Odstín Čirý
Pojivo Draselné vodní sklo
Specifická hmotnost 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Zpevňuje a vyrovnává savost minerálních podkladů. Dlažba, sklo a keramika musí být dostatečně zakryty před potřísněním.
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny, po cca. 12 hod. dále zpracovatelný (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou.
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 150 – 200 ml/m2 podle stavu podkladu. U větších ploch se doporučuje provést zkušební nátěr pro zjištění skutečné spotřeby.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Při skladování do 6 měsíců se vlastnosti materiálu nemění.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Skladba nátěru Silně savé podklady natřít s ZERO Silikat Konzentrat ředěným 1:1 s vodou. Mezinátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Fassaden Silkatfarbe (fasáda) nebo ZERO Innen Silikatfarbe (interiér). Konečný nátěr provést s ZERO ZERO Fassaden Silkatfarbe (fasáda) nebo ZERO Innen Silikatfarbe (interiér). Mezi jednotlivými nátěry provádět minimálně 12 hod. přestávku.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: jWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.