Poptávkový formulář

ZERO SOL SILIKAT KONZENTRAT

SOL silikátová hloubková penetrace pro SOL silikátové nátěrové hmoty.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Sol Silikat Konzentrat
Materiál Penetrační základ pro silně savé minerální podklady.
Použití Uvnitř i venku na všechny minerální podklady.
Odstín Čirý
Pojivo Draselné vodní sklo a kyselina křemičitá.
Specifická hmotnost 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti Zpevňuje a vyrovnává savost minerálních podkladů; naleptává. Dlažba, sklo a keramika musí být dostatečně zakryty před potřísněním.
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny, po cca. 12 hod. dále zpracovatelný (podle teploty a vlhkosti vzduchu).
Ředění Vodou
Technika nanášení Nátěrem a nástřikem
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spotřeba Cca. 150 – 200 ml/m2 podle stavu podkladu. U větších ploch se doporučuje provést zkušební nátěr pro zjištění skutečné spotřeby.
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Při skladování do 6 měsíců se vlastnosti materiálu nemění.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách.
Skladba nátěru Slabě savé podklady natřít s ZERO Sol Silikatfarbe ředěnou cca. 10% ZERO Sol Silikat Konzentrat.
Mezinátěr a konečný nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat neředěným.
Silně savé podklady natřít s ZERO Sol Silikat Konzentrat ředeným 1:1 s vodou.
Konečný nátěr provést s 2x s ZERO Sol Silikatfarbe neředěnou.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.