Poptávkový formulář

ZERO SOL SILIKATFARBE

Fasádní a interiérová SOL silikátová barva; vysoce paropropustná; vhodná pro minerální podklady a renovační nátěry starých disperzních barev.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Sol Silikatfarbe
Materiál Matná minerální fasádní a interiérová barva na Sol - silikátové bázi s 5 % umělé pryskyřice.
Použití Pro všechny minerální podklady jako i pro renovaci starých matných disperzních a silikonových nátěrů v interiéru a exteriéru.
Odstín Bílý a tónovaní systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Pojivo Draselné vodní sklo a kyselina křemičitá s max. 5 % organických přísad.
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Odolná povětrnostním vlivům, vysoce paropropustná, bez vnitřního pnutí, leptající. Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!
Značení podle EN 13 300 Odolnost proti otěru za mokra: třída 2
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 2 při vydatnosti 150 ml/m² = cca. 6,7 m²/l
Stupeň lesku: Mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutí Cca. 2 – 4 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu), dále zpracovatelná po 12 hod.
Ředění V exteriéru s cca 10% ZERO Sol Silikat Konzentrat jako přednátěr.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním a nástřikem.
Teplota při zpracování Min. + 8 °C vzduch a podklad
Vydatnost Cca. 150 – 200 ml/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Skladba nátěru Slabě savé podklady natřít s ZERO Sol Silikatfarbe ředěnou cca. 10% ZERO Sol Silikat Konzentrat.
Mezinátěr a konečný nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat neředěným.
Silně savé podklady natřít s ZERO Sol Silikat Konzentrat ředeným 1:1 s vodou.
Konečný nátěr provést s 2x s ZERO Sol Silikatfarbe neředěnou.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Údaje dle DIN EN 1062-1 Lesk: Mat G3
Síla suchého filmu: 100 - 200 µ E3
Max. velikost zrna: Jemné ≤ 100 µ S1
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota střední < 0,5 W2
Poznámka U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.