Poptávkový formulář

ZERO STARTWEISS

Bílá otěruvzdorná barva na disperzní bázi; pro nátěry stěn a stropů v interiéru; paropropustná; vhodná pro zdivo, sádrokarton atd.

Základní informace

Obchodní značka ZERO Startweiss
Materiál Otěruvzdorná barva pro nátěry stěn a stropů v interiéru; na disperzní bázi; bez obsahu rozpouštědel, matná.
Použití Pro nátěry stěn a stropů v interiéru.
Odstín Bílý, 98% dle IN.
Stupeň lesku Mat
Pojivo Umělá pryskyřičná disperze.
Specifická hmotnost Cca. 1,5 +/- 0,2
Vlastnosti Otěruvzdorná, na disperzní bázi, paropropustná; připravená k nanášení bez ředění vysoce kryjící; vhodná pro nátěry zdiva, sádrokartonu a podobných vhodně připravených podkladů v interiéru; velmi vhodná i pro airless nástřik.
Doba schnutí Cca. 2 – 3 hodiny (podle teploty a vlhkosti vzduchu). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění Pouze v nutných případech vodou do 10%.
Technika nanášení Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik).
Teplota při zpracování Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba Cca. 250 – 340 g/m2 na jeden nátěr
Skladování V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou.
Příprava podkladu Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S  (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěru Na připravený podklad nanést 2 x Startweiss.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Poznámka Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.